Propers Actes

De Thu, 17 Septiembre hasta Ma, 01 Diciembre
Jueves de 10 a 12h o...

Curso básico de prevención y seguridad en materia de...

Curso básico de prevención y...

De Thu, 01 Octubre hasta Sat, 24 Octubre
Jueves 1, 8, 15 i 22...

Curso de construcción tradicional: Cal, Yeso y Color

Curso de construcción...

De Ma, 03 Noviembre hasta Ma, 24 Noviembre
De 10.00h a 14.00h

Curso de cálculos sencillos y aspectos constructivos...

Curso de cálculos sencillos y...

Campus Profesional On-line: Centroalum

En esta Jornada Técnica On-line del Campus Profesional se analizarán las novedades principales de la modificación del CTE, publicada el 2019, y que afecta al sector de los cerramientos de aluminio. 

En este sentido se analizarán los conceptos siguientes:

  • Documento Básico de Ahorro de Energía, DB HE
  • Nuevos requisitos de la sección DB HS6 de protección ante el Gas Radón
  • Modificaciones Puntuales del Documento Básico de Seguridad en caso de incendio, en relación a la propagación exterior.

La jornada irá a cargo de:

PDF version

Campus Professional On-line: Centroalum

En aquesta Jornada Tècnica On-line del Campus Professional s'analitzaran les novetats principals de la modificació del CTE, publicada el 2019, i que afecta el sector dels tancaments. 

En aquest sentit s'analitzaran els següents conceptes:

  • Document Bàsic d'Estalvi d'Energia, DB HE
  • Nous requisits de la secció DB HS6 de protecció davant el Gas Radó 
  • Modificacions puntuals del Document Bàsic de Seguretat en cas d'incendi, en relació a la propagació exterior.


La jornada anirà a càrrec de:

PDF version

Jornada Novetats CTE: DB-HS6 i DB-HE

El proper 25 de maig, l'AuS organitza una jornada dedicada a les novetats del CTE que afecten els DB HS i DB HE.

El programa és el següent:
 
18:30 h  Presentació a càrrec de Núria Pedrals, presidenta d'AuS.
 

PDF version

Jornada informativa sobre les novetats del CTE

L'Oficina Consultora Tècnica del COAC durà a terme una jornada en línia per explicar les modificacions del Codi Tècnic de l'Edificació que van entrar en vigor el 28 de desembre de 2019, arran del Reial Decret 732/2019.

La sessió, adreçada als arquitectes col·legiats, es farà el divendres 22 de maig a les 9.30 h i tindrà una durada aproximada de 3 hores.

Programa:
- Benvinguda a càrrec d'Assumpció Puig, degana
- Introducció
- DB HS-6. Protecció contra l’exposició al radó
PDF version

Parlem de geotècnia als Dimecres Tecnològics

El COAC continua amb la programació de Dimecres Tecnològics en línia. La propera sessió, organitzada pel Grup de Treball d'Estructures del COAC, tindrà lloc el 27 de maig a les 11 h. Aquesta vegada, la jornada serà sobre geotècnia.

Presentarà l'acte Pere Castelltort, secretari de la Junta de Govern del Col·legi.
PDF version

Dimecres Tecnològic: Rehabitar el patrimoni

El Grup de Treball de Rehabilitació del COAC organitza la propera sessió de Dimecres Tecnològics, que portarà per títol "Rehabitar el patrimoni" i tindrà lloc el 20 de maig a les 11 h a través de la plataforma online Microsoft Teams.
PDF version

Dimecres Tecnològic en directe, sobre l'editor de memòries Arquidoc

El COAC continua amb la programació de Dimecres Tecnològics en línia. La propera sessió, organitzada pel Grup de Treball d'Informàtica, tindrà lloc el 13 de maig a les 11 h.

Aquesta vegada, la sessió girarà al voltant del programa Arquidoc, que permet crear de forma ràpida memòries de projecte, i exportar-les en format pdf o doc.
PDF version

Maneres d'habitar: Mil cases a casa teva

El dimarts 19 de maig tindrà lloc la propera sessió del cicle de conferències "Maneres d'habitar", organitzat per l'Escola Sert. Aquesta vegada, l'associació Arquitectes de Capçalera oferirà la xerrada "Mil cases a casa teva".
PDF version

SESSIONS SERT | Amortitzar la implantació del BIM

El proper 21 de maig, l'Escola Sert organitza una nova Sessió Sert titulada 'Amortitza la implantació del BIM'. Es tracta d'una jornada que s'havia de celebrar a Manresa, però que es va haver de cancel·lar com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19.
PDF version

Presentación de la publicación digital "Experiencias desde el confinamiento"

El denominado “distanciamiento social” es solo un distanciamiento físico, pues en momentos como estos de confinamiento hemos podido estar más conectados que nunca. Hemos podido parar y pensar de manera colectiva. Prueba de ello es el libro digital "Experiencias desde el confinamiento".
PDF version

Pages