Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Preguntes freqüents sobre les clàusules sòl

Probablement, molts dels arquitectes col·legiats tinguin, a títol particular, un préstec o crèdit hipotecari que contingui la coneguda com a “clàusula sòl”, que no és...

Documentos informativos

Solicitud colegiacion título dentro UE establecimiento

SOLICITUD DE COLEGIACIÓN EN RÉGIMEN DE ESTABLECIMIENTO DE ARQUITECTOS PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA

Plantillas y fichas

Llei 20/2009

de prevenció i control ambiental de les activitats

Textos legales

Convocatòria (programa PAREER) ajuts per a la rehabilitació energètica

Convocatòria del "programa de ayudas para la rehabilitació energètica de edificios existentes del sector residencial (uso vivienda y hotelero)" de l'IDAE

Textos legales

D Llei 1/2009

d'ordenació dels equipaments comercials

Textos legales

Actualización de las fichas de autorización de usos de sistemas de forjados.

R 30/1/1997 (BOE 6/3/1997).Per accedir al docuement feu clic aquí

Textos legales

condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció

Reglamento (UE) nº305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo

Textos legales

D 112/2010

Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives

Textos legales

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción

modifica la Directiva 93/68/CEE

Textos legales

Guia Tècnica "integración de la prevenció dels riscs laborals en obres de construcció"

Guia tècnica del INSHT (Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo) de novembre 2014

Manuales y Guías

Informació al ciutadà sobre com gestionar les obres de rehabilitació

Protocol a seguir en obres de rehabilitació d'un edifici d'habitatges

Documentos informativos

revisió informes IIT

Aprovació de l’acord del servei de revisió d’Informes Idoneïtat Tècnica de Barcelona idèntics per caducitat o modificació de la consulta prèvia 

Documentos informativos

Pages