Propers Actes

Thu, 12 December to Sun, 15 December

42nd AADIPA Heritage Course

42nd AADIPA Heritage Course

Criteris bàsics i càlculs senzills d'instal·lacions (E2)

Per a poder assolir els coneixements que permetin integrar les instal·lacions en els projectes més habituals d’habitatge i altres edificis de petita entitat.  

PDF version

Eines d'Eficiència Energètica i condicionament acústic en edificis de petit volum (E1)

Per a poder assolir els coneixements que permetin integrar les instal·lacions en els projectes més habituals d’habitatge i altres edificis de petita entitat.  

PDF version

La planificación de las políticas de vivienda

Curso que corresponde al primer módulo de un postgrado único, en objectivo y programa, dentro de todo el Estado Espanyol para convertirte en experto en elaboración de políticas de vivienda.

PDF version

Taller de psicologia econòmica

Massa vegades les persones prenem decisions que no poden ser qualificades estrictament de racionals, és a dir, que ni són les més alineades amb les nostres necessitats econòmic-financeres, ni maximitzen la utilitat que de elles obtenim. Ho analitzarem.

PDF version

Taller de psicología econòmica

Demasiadas veces las personas tomamos decisiones que no pueden ser calificadas estrictamente de racionales, es decir, que ni son las más alineadas con nuestras necesidades económico-financieras, ni maximizan la utilidad que de ellos obtenemos. Lo analizaremos.

PDF version

CURS | La planificació de les polítiques d'habitatge

Aquest curs correspon al primer mòdul d’un postgrau únic, en objectiu i programa, dins de tot l'Estat Espanyol per convertir-te en expert en elaboració de polítiques d’habitatge.

PDF version

Exposición: "La Pia Almoina de Girona"

El jueves 11 de julio, a las 19.30 h, se abre al público la nueva exposición permanente que da a conocer la historia del edificio de la Pia Almoina de Girona, sede actual de la Demarcación de Girona del Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC). 

PDF version

Exposició: "La Pia Almoina de Girona"

El dijous 11 de juliol, a les 19.30 h, s’obre al públic la nova exposició permanent que dóna a conèixer la història de l’edifici de la Pia Almoina de Girona, seu actual de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). 

PDF version

Visita a les Terres de Girona

L'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) ha programat una visita a les localitats d'Olot, Planes d'Hostoles i Sant Gregori, que tindrà lloc el dissabte 6 de juliol.
PDF version

Síntesis Arquitectónicas | Desmontando la Sección Alemania, en Girona

Cerrará la IV edición del ciclo Síntesis Arquitectónicas, la arquitecta Olga Felip que presentará su tesis "Desmontando la Sección Alemania: Exposición Internacional de Barcelona de 1929" el 4 de julio, en la sala Rafael Masó de la Demarcación de Girona.

PDF version

Pages