Curs | Solucions energètiques òptimes per a l'habitatge sostenible (2ona ED)

El contingut permetrà als professionals arquitectes adaptar els seus criteris d’acord amb els estàndards d’edificis de consum d’energia quasi nul als quals es refereix la Directiva 2010/31 de la Unió Europea.
PDF version

Curs | Eines d'Eficiència Energètica i condicionament acústic en edificis de petit volum (E1)

Aprèn a desenvolupar els càlculs senzills d'un projecte d'arquitectura energèticament eficient i acústicament confortable. Obtingues els coneixements necessaris parar integrar les instal·lacions en els projectes més habituals d'habitatges i altres edificis de petita envergadura.
PDF version

Curs | Criteris bàsics i càlculs senzills d'instal·lacions (E2)

Per a poder assolir els coneixements que permetin integrar les instal·lacions en els projectes més habituals d’habitatge i altres edificis de petita entitat.  
PDF version

Curs | Planificació de polítiques d'habitatge

Aquest curs et permetrà adquirir coneixements teòrics i pràctics que et convertiran en un tècnic expert en polítiques d'habitatge.
PDF version

Curso | Planificación de políticas de vivienda

Este curso te permitirá adquirir conocimientos teóricos y prácticos que te convertirán en un técnico experto en políticas de vivienda.
PDF version

Taller de psicologia econòmica

Massa vegades les persones prenem decisions que no poden ser qualificades estrictament de racionals, és a dir, que ni són les més alineades amb les nostres necessitats econòmic-financeres, ni maximitzen la utilitat que de elles obtenim. Ho analitzarem.
PDF version

Taller de psicología econòmica

Demasiadas veces las personas tomamos decisiones que no pueden ser calificadas estrictamente de racionales, es decir, que ni son las más alineadas con nuestras necesidades económico-financieras, ni maximizan la utilidad que obtenemos de ellas. Lo analizaremos.
PDF version

Exposición: "La Pia Almoina de Girona"

El jueves 11 de julio, a las 19.30 h, se abre al público la nueva exposición permanente que da a conocer la historia del edificio de la Pia Almoina de Girona, sede actual de la Demarcación de Girona del Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC). 

PDF version

Exposició: "La Pia Almoina de Girona"

El dijous 11 de juliol, a les 19.30 h, s’obre al públic la nova exposició permanent que dóna a conèixer la història de l’edifici de la Pia Almoina de Girona, seu actual de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). 

PDF version

Visita a les Terres de Girona

L'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) ha programat una visita a les localitats d'Olot, Planes d'Hostoles i Sant Gregori, que tindrà lloc el dissabte 6 de juliol.
PDF version

Pages