Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

 

Com a corporació privada de dret públic, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya elabora i aprova autònomament els estatuts i reglaments d'organització i funcionament interns que afecten a tots els seus col·legiats i col·legiades. 

De la mateixa manera, els acords dels seus òrgans de govern tenen contingut normatiu i poden afectar tant als col·legiats i col·legiades com a l'exercici de la professió en l'àmbit del COAC.
Per aquest motiu i en base als principis de transparència i bon govern —que han d'informar totes les institucions públiques i privades— en aquest apartat es recullen els documents relatius a l'activitat normativa del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya que poden tenir transcendència o efectes en les relacions entre els col·legiats i col·legiades i el Col·legi, entre aquests i els consumidos i usuaris dels seus serveis professionals o en l'exercici de la professió d'arquitecte a l'àmbit del COAC.

   
   
 NORMATIVA COL·LEGIAL ACCIÓ DE GOVERN
  
MEMÒRIA I ESTADÍSTIQUES

 GESTIÓ ECONÒMICA CONTRACTES I CONVENIS
  
PROCEDIMENTS COL·LEGIALS

 SUBVENCIONS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ
   

 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA