Sessions Sert | Les professions, una resposta a un món en crisi

Ultima sessió Sert del curs 2020-21 a càrrec de Jordi Ludevid “Sense els professionals no serà possible la nova economia digital ni la substanciació dels DDHH i no es podran afrontar els Reptes Globals, ni els ODS ni les Agendes Urbanes”

PDF version

Sesiones Sert | Las profesiones, una respuesta a un mundo en crisis

Ultima sesión Sert del curso 2020-21 a cargo de Jordi Ludevid "Sin los profesionales no será posible la nueva economía digital ni la sustanciación de los DDHH y no se podrán afrontar los Retos Globales, ni los ODS ni las Agendas Urbanas"

PDF version

Curs | Escriure l'Arquitectura: el que les imatges no diuen

Un bon text ha d'acompanyar, complementar i modificar l'estàtic de plànols, esbossos i fotos. Aquest taller t'ajudarà a connectar amb els teus clients a través dels textos que expliquen els teus projectes. Recorda que si fas la teva matrícula abans del 31 de maig (inclòs), pots beneficiar-te d'un 15% de descompte.
PDF version

Curso | Escribir la Arquitectura: lo que las imágenes no dicen

Un buen texto debe acompañar, complementar y modificar lo estático de planos, bocetos y fotos. Este taller te ayudará a conectar con tus clientes a través de los textos que explican tus proyectos. Recuerda que si haces tu matrícula antes del 31 de mayo (incluido), puedes beneficiarte de un 15% de descuento.
PDF version

Curs | Georeferenciació i coordinació entre el cadastre i el registre de la propietat (actualitzat als canvis aprovats a l'octubre de 2020)

Amb l'entrada en vigor de la Llei 13/2015, de 24 de juny, el marc jurídic relacionat amb la delimitació de la propietat ha variat substancialment, de manera que cal adaptar-se i conèixer els procediments tècnics i jurídics necessaris per a escometre qualsevol assumpte relacionat amb la delimitació de la propietat.

PDF version

Curso | Georreferenciación y coordinación entre el catastro y el registro de la propiedad (actualizado a los últimos cambios aprobados en octubre de 2020)

Con la entrada en vigor de la Ley 13/2015, de 24 de junio, el marco jurídico relacionado con la delimitación de la propiedad ha variado sustancialmente, por lo que es necesario adaptarse y conocer los procedimientos técnicos y jurídicos necesarios para acometer cualquier asunto relacionado con la delimitación de la propiedad.

PDF version

Exposició: "Habitar altrament. L'experiència de La Borda i les noves cooperatives"

Des d’aquest 18 de març es pot visitar a la seu de plaça Nova l’exposició "Habitar altrament. L'experiència de La Borda i les noves cooperatives a Barcelona", comissariada per Lacol i Álvaro Valdecantos.
PDF version

Las Mujeres Hacemos Futuro: Presentación libro "Crónicas del des-confinamiento. Mujeres i Arquitectura".

El Grupo Abierto de Mujeres Arquitectas del COAC presentará, el próximo miércoles 24 de marzo a las 17.30 h, el libro "Crónicas del Des-confinamiento. Mujeres y Arquitectura", que se publicará durante el mes de marzo de 2021.

PDF version

Pàgines