Nou Codi Estructural BOE

Publicat al BOE el nou Codi Estructural

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

En data 10 d’agost, s’ha publicat al BOE el Reial Decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el nou Codi Estructural, que contempla les estructures de:
-  formigó
-  acer (inclòs l’acer inoxidable)
-  mixtes formigó-acer

La normativa entrarà en vigor el proper 10 de novembre de 2021.

Aquest nou Codi deroga la Instrucció de Formigó Estructural, EHE-08, i la Instrucció d’Acer Estructural, EAE. No es deroga el Document Bàsic de Seguretat Estructural – Acer del CTE i, per tant, s’entén que es podrà seguir aplicant a les obres d’edificació sempre que el seu contingut s’ajusti a les necessitats de càlcul, dimensionat i execució que contempla aquest DB.

L’actualització de la normativa estructural espanyola tendeix a assimilar el seu contingut al dels corresponents Eurocodis Estructurals i, a més, reconeix aquests últims com a normativa alternativa d’aplicació al Codi Estructural; tot i que no es relacionen tots el Eurocodis estructurals i, de forma destacada, sembla que deixa fora l’Eurocodi 1991 d’accions sobre les estructures.

A grans trets, el nou Codi Estructural estableix els requisits a satisfer de seguretat estructural i de seguretat en cas d’incendi, a més de la protecció del medi ambient i la utilització eficient dels recursos.

Així mateix, com a novetat, regula àmbits com la protecció, reparació i reforç de les estructures de formigó, entre d’altres. Pel que fa als projectes d’estructures de formigó, es destaca el canvi de la nomenclatura de les classes d’exposició ambiental.

Per a més informació, podeu consultar:

· Nota Tècnica elaborada pel CSCAE, que recull els aspectes més rellevants i novedosos
· Text íntegre del Reial Decret 470/2021, de 29 de juny
· Nota de premsa del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

10/08/2021
Tornar