Xarxa de distribució d’aigua potable a les kunda de Boulembou (Senegal)

Cooperació local i internacional, nova convocatòria dels Ajuts COAC

Imatge: 
Xarxa de distribució d’aigua potable a les kunda de Boulembou (Senegal). Convocatòria de 2019
Amb la voluntat de continuar fent visible la funció social dels arquitectes, el COAC obre, per novè any consecutiu, la convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament local i internacional relacionats amb l'arquitectura i l'urbanisme. La concessió d'aquests ajuts respon al compromís del Col·legi de dedicar un 0,7% del seu pressupost anual a finalitats socials.

Poden optar a aquests ajuts les associacions, ONGs, fundacions i altres entitats sense afany de lucre que treballin en el camp de la cooperació al desenvolupament internacional i/o local i comptin per a això amb arquitectes entre els seus col·laboradors, siguin assalariats, voluntaris o amb contracte de prestació de serveis professionals.

Àrees principals: local i internacional
Aquesta convocatòria contempla dues àrees principals d'ajuts: Cooperació al desenvolupament internacional i Cooperació al desenvolupament local. Dins de les dues àrees, es preveuen cinc tipus d’ajuts:

a) Construcció o rehabilitació d'habitatges
b) Construcció o rehabilitació d'equipaments comunitaris
c) Construcció o rehabilitació d’infraestructures
d) Construcció o rehabilitació d’espais públics
e) Planificació urbana

L'import total que es consignarà en aquesta convocatòria és de 47.000 euros.

Sol·licituds
El sol·licitant, que ha de ser col·legiat al COAC, ha d'omplir el formulari de sol·licitud i entregar-lo, juntament amb la documentació sol·licitada, a la Secretaria de qualsevol seu del COAC abans del dia 20 d'abril a les 13 h. [ATENCIÓ: el termini de presentació queda aturat durant l'estat d'alarma i quan s'acabi es reprendrà el còmput].

Els interessats poden consultar els seus dubtes fins a 10 dies abans del termini de presentació, per correu electrònic a l’adreça cooperacio@coac.net.

La Junta de Govern del Col·legi avaluarà les sol·licituds presentades i resoldrà la convocatòria, comunicant el resultat a partir del mes de maig.

Consulta les Bases de la Convocatòria
 

3/03/2020
Tornar