Fotografia d'un bosc frondòs.
Imatge: 
© Toni Escudé

Jornada: Certificacions ambientals de la fusta. FSC i PEFC

El proper dimarts 2 d'abril tindrà lloc la primera de les jornades d'un nou cicle sobre la fusta constructiva, organitzat per l'Agrupació Arquitectura i Sostenibilitat del COAC (AuS) juntament amb Profusta.

Recupereu la jornada en vídeo:L’interès de les darreres jornades organitzades per AuS i Profusta sobre aquest material i la creixent demanda de construccions en fusta que hi ha actualment, han fet que creiem oportú iniciar un cicle perquè els professionals coneguin amb més detall aquest material per construccions saludables, sostenibles i d’alta eficiència energètica, des de la fusta d’origen a la seva aplicació constructiva, passant per tot el procés de disseny, càlcul, transport, muntatge i acabats.

En aquesta primera jornada volem donar a conèixer els valors de les certificacions ambientals de la fusta, i la necessitat com a tècnics prescriptors de conèixer el seu funcionament per així poder exigir-les en els nostres projectes en fusta.

El sector de l’edificació, actualment és un dels principals consumidors de fusta certificada, i es preveu que aquest consum creixi un 67% d’aquí al 2020. Avui, només prop d’un 25% dels titulars de certificats de la cadena de custòdia disposen d’un certificat que cobreix la demanda de fusta per a projectes constructius.S’estima que només un 13% de la superfície forestal espanyola està dotada de plans de gestió forestal, i en molts casos aquesta pateix d’una gestió deficient amb el perill de la seva desaparició, ja sigui degut a una excessiva explotació, o bé pel seu abandonament, i tant per causa dels incendis o per la seva transformació en d’altres usos. Així, a dia d’avui , podem dir que la gran amenaça per al bosc mediterrani està representada pels efectes del canvi climàtic.

De les respostes obtingudes entre els arquitectes enquestats a Espanya a través del programa de Have a Wood Day, un 75,6% afirma conèixer els certificats de gestió forestal sostenible, i pel 46,5%, utilitzar fustes certificades afegeix valor al seu projecte constructiu.

El programa és el següent:

18:30h Presentació i benvinguda a càrrec de Toni Escudé, vocal de la junta d'AuS

18:35h Introducció: la fusta com a estratègia de la sostenibilitat a l’edificació Com s’avalua la sostenibilitat a l’edificació. El Canvi climàtic i les solucions en fusta. Petjada ecològica i cicle de vida de la fusta. Comparatives entre la construcció amb fusta i altres sistemes. Certificacions ambientals i la fusta. A càrrec de Gerardo Wadel, arquitecte, soci fundador de Societat Orgànica

19:00h Presentacions: les certificacions ambientals den la fusta El fantasma de la desforestació Normativa europea. Per què certificar els boscos i el seu procés de certificació. Com buscar, demanar i identificar la fusta certificada en els projectes. a càrrec de Gonzalo Anguita, director executiu de FSC, i Robert Roch, responsable de desenvolupament a PEFC

20:00h Exemples d’empreses que ofereixen fusta certificada Sergi Sebastia, adjunt de gerència a SEBASTIA FUSTERS i Nestor Piris, delegat comercial d’Egoin a Catalunya.

20:30h Torn de preguntes

Versió per a imprimirPDF version