Avís: canvis en la consulta prèvia

IIT-BCN: canvis en la consulta prèvia al web de l’Ajuntament

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

L’Ajuntament de Barcelona ha introduït alguns canvis en el resultat de la consulta prèvia per a la tramitació de permisos d’obra a la ciutat.

Informe de GIOS
Per a aquelles intervencions que fins ara requerien l’informe del Gestor Integral de l’Ordenança Solar GIOS (relatiu a la instal·lació solar tèrmica o fotovoltaica), s’ha canviat el procediment: en comptes de sol·licitar l’informe a l’Agència de l’Energia de Barcelona abans de la tramitació de l’IIT, ara caldrà que els arquitectes adjuntin al PDF 1 tota la documentació necessària per a l’obtenció d'aquest informe.

Tingueu present d’incorporar sempre les dades dels tècnics en aquesta separata documental per a la correcta gestió posterior per part de l’Ajuntament de Barcelona.

Trobareu el contingut detallat de la documentació a presentar a la guia de contingut documental de les noves consultes prèvies.

Informe previ del Departament de Parcs i Jardins
A la guia de contingut documental s'ha afegit el detall de la documentació necessària per poder sol·licitar l’informe previ del Departament de Parcs i Jardins en els casos en què sigui necessari.

Protecció d’aus nidificants
A les intervencions en edificis caldrà assegurar la no afectació de la nidificació de les especies protegides que nidifiquen o es refugien en edificis. A la guia de contingut documental inclosa a la consulta prèvia podeu trobar més informació.

Bonificacions ICIO
Per aquells casos en els que el promotor tingui previst acollir-se a alguna bonificació de l’ICIO, l’Ajuntament demana que s’inclogui la documentació justificativa corresponent al projecte d’obres (IIT), tal com s’indica a la guia de contingut documental inclosa a la consulta prèvia.

20/11/2019
Tornar