Propers Actes

Ajuts per a la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial

Nova convocatòria d'ajuts per a la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial per a l'any 2020

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
S'ha publicat al DOGC del 6 de juliol la Resolució TES/1564/2020, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial per a l'any 2020. La convocatòria es regeix per les bases reguladores publicades a la Resolució TES/1395/2020, de 15 de juny.

S'exclouen d'aquesta convocatòria les actuacions de rehabilitació d'edificis de tipologia residencial de la ciutat de Barcelona i de l'àrea metropolitana de Barcelona, que es regeixen per les bases i les convocatòries aprovades pels consorcis d'habitatge respectius.

L'objecte de la convocatòria és fomentar la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat, així com de la seguretat d'utilització i l'accessibilitat.

Entre les actuacions subvencionables hi trobem 2 línies:

Línia 1
:

1 Foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat:
Actuacions en els edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, incloent-hi les que es facin a l'interior dels habitatges vinculades a la realització d'una actuació global a l'edifici (Resultat d’un IITE amb o sense deficiències)

2 Foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat:
Actuacions en els habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera (Resultat d’un IITE amb o sense deficiències)

Línia 2:

1 Foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat
Actuacions de conservació (Resultat d’un IITE amb deficiències importants, greus i molt greus)

2 Actuacions de millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat 
(Resultat d’un IITE amb o sense deficiències)

Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 18 de setembre de 2020.

Resum de la convocatòria
Consulta el resum elaborat per l'OCT
(contingut disponible per als col·legiats que tenen contractat el Tram Complementari)

Altres subvencions
A més d'aquestes subvencions, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha obert també les següents convocatòries:
· Subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans
· Subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
· Ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges
 
7/07/2020
Tornar