Propers Actes

Logo d'un casc d'obra.

Nova Guia documental de la direcció d'obra

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
L’Oficina Consultora Tècnica del COAC posa a disposició dels col·legiats la nova Guia documental de la direcció d’obra, preparada amb l’objectiu de donar informació sobre els documents, procediments i tràmits que cal desenvolupar al llarg del procés de construcció d’un edifici.

La Guia vol ser una eina que, davant la complexitat de documentació que genera la fase de l’obra, faciliti el seu accés i organització, posant en relleu les responsabilitats i obligacions dels diferents agents intervinents.

Les obligacions i responsabilitats dels diferents agents de l’edificació queden recollides a la LOE (Llei 38/1999) i és per això que aquesta guia s’adreça clarament a obres que estan a l’empara de la mateixa.

Aquesta guia se suma als documents d’ajuda elaborats per l'OCT, cobrint d'aquesta manera, a més de la fase de projecte, la fase de direcció d'obra.

La Guia s’organitza en els apartats següents:

- Què es necessita per començar
- Inici i seguiment
- Incidències en obra
- Final d’obra
- Post-obra

Tot i que la guia se centra en la direcció d'obra, s'ha cregut convenient desenvolupar un apartat amb el nom "Què es necessita per començar", que inclou el principal contingut documental de just abans d’iniciar l'obra.

Accés a la Guia (cal estar registrat al web)*

El document està exclusivament a disposició dels col·legiats que tenen contractats els serveis del Tram Complementari.

1/04/2019
Tornar