Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
Edifici d'habitatges a Bon Pastor. Arquitecte: Santiago Vives. Foto: Jordi Surroca

Obert el termini de contribucions al projecte de Pla territorial sectorial d’habitatge

El Departament de Territori i Medi Ambient ha obert termini fins al 18 de gener de 2019, per tal que totes les persones i entitats interessades puguin fer propostes i suggeriments al projecte de Pla territorial sectorial d’habitatge, i de desplegament reglamentari dels articles 12.9, 73.1 i 75.1 de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge.

L’objectiu d’aquesta consulta, dirigida a tota la ciutadania, és recollir propostes que millorin el contingut i la redacció dels articles des del punt de vista d’una bona comprensió de la ciutadania i rebre aportacions que incorporin aspectes no recollits i que donin valor al Decret d’aprovació del Pla territorial sectorial d’habitatge.

Mecanisme de participació
El mecanisme per a la participació, així com els antecedents documentals de la proposta es poden trobar al web de la Generalitat.

Descarrega la proposta de disposició. Consulta els annexes de la proposta per veure com afectarà el Pla als diferents municipis de Catalunya.

Objectius del projecte de decret
El Pla territorial sectorial d’habitatge constitueix el marc orientador per a l'aplicació a tot el territori de Catalunya de les polítiques que estableix la Llei del dret a l’habitatge.

L’objectiu del Pla és garantir l'accés a un habitatge digne i adequat a la ciutadania en els 15 anys següents a la seva aprovació. Per a això, la idea és assolir l'objectiu de solidaritat urbana als municipis inclosos en àrees de demanda residencial forta i acreditada, és a dir, que disposin d’un parc mínim d’habitatges destinats a polítiques socials del 15% respecte del total, i incrementar el parc d’habitatges de lloguer social fins a arribar a un 5% del parc d’habitatges principals de Catalunya.

Entrada en vigor
El Pla entrarà en vigor als 20 dies de la seva publicació al DOGC i, en el procediment d’aprovació dels instruments de planejament d’habitatge i urbanístics en tramitació en aquell moment, l’òrgan competent per aprovar-los definitivament haurà de prendre en consideració la coherència amb el Pla.

En el termini de dos anys des de l’entrada en vigor del Pla, caldrà adaptar els plans locals i supralocals d’habitatge per fer-los coherents amb el Pla territorial sectorial d’habitatge en cas que continguin alguna incoherència, sense perjudici de l’aplicabilitat immediata del Pla com a marc orientador de les polítiques públiques en la matèria. La coherència dels esmentats plans amb el Pla territorial sectorial serà indispensable per poder tenir un tracte preferent a l’hora de concertar polítiques d’habitatge amb la Generalitat.


19/12/2018
Tornar