Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Pròxims Esdeveniments

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

L'Ajuntament de Barcelona acorda l'aprovació provisional de la Modificació del PGM per a l'obtenció d'habitatge de protecció pública

El passat 28 de setembre, el Plenari del Consell Municipal va acordar l’aprovació provisional de la Modificació del Pla General Metropolità per a l’obtenció d’habitatge de protecció pública al sòl urbà consolidat de Barcelona i la declaració d’àrea de tanteig i retracte a la ciutat de Barcelona. La mesura, pionera a l’Estat espanyol, té similituds amb les que practiquen des de fa anys ciutats com per exemple París.

Sobre la destinació del 30% de la superfície a habitatge assequible, i en la línia de les al·legacions fetes pel Col·legi el passat mes de juliol, us avancem que l'Ajuntament ha introduït alguns aclariments per facilitar l'aplicació de la nova normativa. Al final d'aquesta notícia podeu consultar-los en la documentació que ens han fet arribar.

L’aprovació definitiva i entrada en vigor d'aquesta modificació no es produirà fins que la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona l'aprovi definitivament - podria ser entre novembre i desembre- i es publiqui al DOGC, de manera que ara per ara encara no es pot donar cap text com a definitiu.Es continua preveient que durant dos anys des de l’entrada en vigor de l’aprovació definitiva, la destinació obligatòria del 30% a habitatge assequible no serà aplicable a:

- Obres per a les quals s’hagués demanat llicència prèviament a l’entrada en vigor de l’aprovació definitiva: no caldrà destinar cap percentatge.

- Obres sobre una finca o immoble que hagués estat objecte de transacció en escriptura o altre document públic entre el dia 1.7.2016 i el 20.6.2018: no caldrà destinar cap percentatge.

- Obres en finques o immobles objecte de transacció en escriptura o altre document públic entre el dia1 de gener i el 30 de juny de 2016: caldrà reservar el 20%.


Per a més informació, pots consultar els següents documents:

· Informe municipal sobre les al·legacions del COAC
· Proposta de modificació a Plenari 28/09/2018
· Comunicat enviat als col·legiats 26/07/2018
· Al·legacions presentades 19/07/2018
· Més informació sobre la Modificació del PGM 

1/10/2018
Tornar