cartell Sol·licitud de duplicat de la carta de pagament

Ajuntament de Barcelona: sol·licitud de duplicat de la carta de pagament

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
Des de l’Oficina virtual de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona es pot sol·licitar un duplicat de la carta de pagament d’un expedient d’obres, de manera que no cal que el titular del permís o el seu representant s’hagin de desplaçar als respectius serveis tècnics.

Només en el cas que es tracti d’un expedient de llicència d’obra major, la petició del duplicat de la carta de pagament s’haurà de continuar fent de manera presencial.

Cal tenir present que aquest duplicat és una rèplica del document d'autoliquidació generat en el seu moment i en cap cas amplia el termini de pagament disponible.

La sol·licitud s’haurà de fer autenticant-se amb el mateix certificat digital que es va utilitzar per sol·licitar la tramitació de l’expedient i caldrà indicar el número d’expedient, que es troba en el document d’assabentat d’obres o en el de la llicència o admissió del comunicat.

Enllaç al tràmit
20/06/2019
Tornar