Instal·lacions de Baixa Tensió.

Nou aclariment sobre tràmits amb companyia per a instal·lacions de Baixa Tensió

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
La Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial (DGEMSI) ha actualitzat la seva nota aclaridora sobre la documentació necessària per efectuar tràmits associats a les instal·lacions de Baixa Tensió davant les empreses distribuïdores elèctriques.

Aquesta actualització ve motivada per la publicació del RDL 15/2018 “de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors” que, entre d’altres:

- Elimina l’obligació genèrica de verificar les instal·lacions quan es produeixi un canvi en contractes amb antiguitat superior a 20 anys. Aquesta verificació s’exigeix quan s’augmenti la potència contractada ,en contractes amb antiguitat superior a 20 anys.

- Es modifica l’esquema de potències normalitzades, afegint la possibilitat de contractar en trams de 0,1 kW.

A la nota es recull la relació de tràmits de companyia -nou subministrament, alta en segona ocupació sense increment de potència, canvi de nom, variació de la potència contractada- i la documentació que cal aportar per a la realització del tràmit.

Consulta la nota aclaridora de la DGEMSI
(cal estar registrat al web)


14/03/2019
Tornar