SOL·LICITUD BONIFICACIÓ QUOTA PER BAIXOS INGRESSOS

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ DE LA QUOTA COL·LEGIAL (segons acord J.G. 12/012/2018)