Preguntes més freqüents sobre les Mostres

EN RELACIÓ AL FORMAT
El format de fotos de 72 dpi es de 800x560 píxels ? Resolució molt baixa, no? Les imatges es demanen segons l'indicat a la secció OBRA, apartat A, i en dues definicions: En alta. Es prepararan les imatges (per exemple mitjançant Photoshop/Imagen/Tamaño de imagen/Tamaño del documento/.…) en format apaïsat, JPEG de 13x18cm y 300 dpi. Aquest format servirà per a imprimir en paper en les futures publicacions.
En baixa. Es prepararan les imatges (per exemple mitjançant Photoshop/Imagen/Tamaño de imagen/Dimensiones en píxeles/.…) en format apaïsat, JPEG de 800x560px y 72 dpi. Aquest format servirà per a mostrar el material en medis digitals.
De L'obra que puc presentar a la mostra, només tinc fotos en format vertical. Es poden ajuntar dues fotografies en una per tal de tenir el format apaïsat? O bé s'ha de deixar la resta en blanc? Si observeu la butlleta, en la secció OBRA, apartats A i B, es demana una presentació apaïsada. Això respon a la necessitat d'unificar el format, per a poder simplificar el procés. Si es presenta el treball en vertical, es forçarà automàticament el seu format a horitzontal, amb la qual cosa disminuirà sensiblement la seva mida, la seva resolució, i la comprensió de la imatge o plànol. Valoreu-ho vosaltres en funció del contingut d'aquestes imatges.
També dieu que no es facin plànols amb "mosaic de plànols", però igual que amb les fotos, la planta de la casa en qüestió és molt allargada, així que en un sol din A4 hi puc posar dues plantes. És possible? Tal i com s'indica a la butlleta: "cal tenir en compte que la mesura final que tindran les imatges que puguin ser publicades en paper o panell no seran més grans que els formats estàndard 13x18cm, aproximadament". Això significa que és aconsellable no incloure molts dibuixos a cada imatge, perquè pot ser que no es vegin ni s'entenguin. En base a aquesta informació, la decisió és vostra depenent del tips de treball i imatge.
Esteu demanant fotografies de 13x18? Perquè? No es demanen específica ment. Es fa referència al mida final que pot tenir la imatge un cop publicada en paper, si resulta ser premiada. No es demanen fotos 13x18 en paper. Es tracta d'indicar un mida concret per a que l'equip redactor prepari el material amb una proporció, mida i resolució conegudes.
EN RELACIÓ AL PAGAMENT
Com es fa el pagament? La mecànica de pagament s'explica en el moment en què doneu per bona tota la documentació introduïda i marqueu la casella: "Llegir i acceptar l'advertiment legal i l'autorització, les bases per a enviar les dades". És un pagament mitjançant tarja VISA.
A partir de quina obra es paga una quota diferent? La primera obra te una quota d'inscripció de 30€. Les següents tenen una quota de 50€ cadascuna d'elles.
Puc pagar d'una manera diferent al de tarja VISA? En referència als pagaments, cal explicar quina és la filosofia de les Mostres. Aquesta acció del COAC, atesa l'actual situació, només serà possible en tant en quant s'aconsegueixi una gestió i un desenvolupament molt simples i ràpids. Aquest és el cas dels pagaments. Només n'hi ha un de sistema, i és mitjançant tarja. En el cas d'obres inscrites per part de l'Administració, i si aquestes se'n fan càrrec del pagament, caldrà fer-ho saber abans a la coordinació de la Mostra mostra@coac.cat.
Quan es presenten obres a diferents Mostres, cal que la primera obra pagui 30€ i la segona pagui 50€, encara que sigui en una mostra diferent? Si es tracta d'obres en diferents Mostres, cada una d'aquestes Mostres segueix la mecànica independent de les altres. És a dir que la primera obra inscrita en cada una de les Mostes paga sempre 30€, la segona obra inscrita en cada una de les Mostres paga 50€.

EN RELACIÓ AL CONTINGUT

Es poden presentar projectes no construïts? Les Mostres d'Arquitectura només estan destinades a les obres construïdes, no a les només projectades. Es tracta de mantenir al màxim els criteris d'igualtat en les condicions de presentació.
Necessito fer una consulta concreta, on em puc dirigir? Tenim una adreça a la pàgina de les Mostres amb la qual, a través de Contactar, podeu fer les consultes que calgui.

EN RELACIÓ ALS PARTICIPANTS

Poden participar obres fetes des de l'Administració? L'aportació d'obra per part d'arquitectes que treballen a l'administració no només és desitjable, sinó que creiem que necessària.

Versió per a imprimirPDF version