Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Projectes d’impacte paisatgístic

L’Escola Sert de la Demarcació de Girona ha programat el curs Projectes d’impacte paisatgístic amb l’objectiu de capacitar per la redacció d’estudis d’integració paisatgística i el disseny i la redacció de projectes integrats amb el seu entorn, assolint nocions bàsiques i coneixements pràctics de projectació urbana/arquitectònica/paisatgística, buscant solucions de compatibilitat, sostenibilitat i equilibri.

El curs va dirigit a arquitectes i altres professionals que tinguin interés a conèixer aspectes d’integració paisatgística aplicables a diferents escales i contextos d’intervenció, tant en l’entorn natural com en l’urbà.

Programa

Jornada 1.  El paisatge com a sistema complex estructurant del projecte
Introducció als continguts del projecte d’integració paisatgística i a la comprensió del paisatge com a sistema estructurant, condicionant en els processos i en les dinàmiques de transformació antròpica.
- Comprensió del medi, valors i fragilitats del lloc.
- Criteris i mesures d’integració paisatgística a adoptar segon el cas.

Jornada 2.
Continguts de l'estudi d'impacte i integració paisatgística. Marc legal. Sostenibilitat. Ecologia.
La legislació sobre paisatge i la legislació urbanística i territorial estableixen les finalitats del document d’impacte i integració paisatgística.

Jornada 3. Estructura del document. Casos d’estudis i projectes
Es presentaran casos d’estudis i projectes amb diferents condicionants, tant a escala territorial com a escala urbana.

Versió per a imprimirPDF version