Propers Actes

Del Dj, 09 setembre fins Dg, 19 desembre
Els dijous i els...

Exposició "L'Àlbum de l'Arquitecte: Denise...

Exposició "L'Àlbum de...

Del Dj, 23 setembre fins Dg, 31 octubre
Feiners, de 9 a 16.30...

Exposició “Premis AJAC XII”

Exposició “Premis AJAC XII”

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Curs: "Smart territories / territoris intel·ligents", a Girona

El proper 19 de març, s'inicia el curs Smart territories / territoris intel·ligents a la sala Rafael Masó de la Demarcació de Girona del COAC, amb l'objectiu d'introduir des d’un enfoc crític, holístic i integral, a través de reflexions sobre conceptes teòrics, exemplificació de casos d’actualitat i exercicis pràctics, una visió sobre els potencials de l’ús de les noves tecnologies a la gestió i millora de les condicions de l’hàbitat urbà.

FINALITAT
- Comprendre els avantatges i límits de l’aplicació de les noves tecnologies a la ciutat.
- Formular un conjunt de criteris per a la valoració d’aplicacions, casos d’estudi i experiències.
- Reflexionar sobre possibles noves solucions tecnològiques per a la gestió de la ciutat.

COMPETÈNCIES
- Entendre i explicar les oportunitats, riscos i potencials de l’aplicació de les noves tecnologies a la ciutat.
- Valorar de forma crítica els productes, les aplicacions, casos d’estudi i experiències en Smart Cities.
- Reflexionar i debatre sobre la proposta de noves solucions tecnològiques aplicables a problemàtiques concretes de la gestió de la ciutat.

CONTINGUT
BLOC I. Teoria, definició i conceptes
Tema 1: Smart Cities. Ciutats intel·ligents i ciutats sostenibles. Casos paradigmàtics
Tema 2: Smart Cities, aproximacions Top-down i botton-up. Smart City i Smart Citizens
Tema 3: Smart City Trends. Tendències actuals, àrees i àmbits en les Smart Cities
Conferència: Urban Centers i Centres d’innovació urbana. Ca l'Alier en 22@ (Barcelona). Arq. David Martínez

BLOC II. Aplicacions a la gestió de la ciutat
Tema 4: Smart Mobility, Espai públic i Hàbitat urbà. Ciutat i mobilitat avui i perspectives de futur
Tema 5: Smart Governance. Data-City i participació ciutadana
Tema 6: Gestió d’infraestructures i serveis urbans
Conferència: Centre de resiliència urbana de Barcelona. Ing. Manuel Valdés

BLOQUE III. Anàlisis espacial
Tema 7: Real-time Cities. Seguiment del projecto del curs C
Tema 12: Smart City i Green & Blue Infrastructure
Tema 13: Smart City. Anàlisis espacial
Conferencia: Data Viz. Anàlisis, simulació i visualització de dades. Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona. Ing. Jorge Rodríguez

Coordinador: Miguel Mayorga, arquitecte

Més informació
Secretaria de l'Escola Sert
T. 972 412 727 - ext. 31 | esert.gir@coac.cat

Versió per a imprimirPDF version