Arquitectura Postgrau Facility Management

ARTICLE | El Facility Management es consolida com un dels perfils professionals que més creixeran, amb un paper clau en entorns innovadors

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

• El Facility Manager ha passat d’estar enfocat al sector privat a oferir una visió integral de tots els edificis i serveis, amb especial marge de creixement a l’Administració Pública

És una professió relativament nova i encara força desconeguda al nostre país, però cada vegada menys. Les empreses tenen més present que mai que la seva funció pot suposar, segons dades de l’Associació Catalana de Facility Management, entre un 20% i un 30% d’estalvi. 

Però, què fa exactament el Facility Manager?

“Gestió d’immobles i serveis de suport”. Aquesta és la definició segons la norma europea 15221/1, que regula l’activitat del Facility Manager. A la pràctica, la seva funció va més enllà: ha d’aconseguir integrar totes les responsabilitats del funcionament del dia a dia dels immobles i coordinar tots els seus serveis associats. Ha d’actuar de manera dinàmica i aportar la seva experiència per complir amb tots els requisits, alhora que s’assegura que el projecte sigui sostenible i tingui un impacte social positiu.

Tot i no estar al mateix nivell de països com Holanda o el Regne Unit, on es va començar a desenvolupar la disciplina del Facility Management als anys 80, a Espanya cada vegada hi ha més centres que n’ofereixen formació. El Postgrau de l’Escola Sert enguany arriba a la seva 6a edició amb l’objectiu de dotar els seus alumnes d’un coneixement transversal i innovador.

L’evolució constant del sector

En els darrers anys, l’àmbit d’actuació del Facility Manager ha crescut substancialment, en paral·lel a les transformacions que han afectat l’arquitectura en general. Així, mentre que 5 anys enrere l’arquitecte estava focalitzat a la projecció i la construcció dels immobles, actualment també es valora el seu paper en el funcionament i manteniment d’aquests. 

Els canvis en la professió també tenen implicacions en la figura d’aquest gestor, el qual, segons Lluís Dalmau, codirector del Postgrau en Facility Management de l’Escola Sert, “ha de buscar oportunitats en la part estratègica i no tant en l’operativa”, de manera que “s’impliqui en les fases prèvies al projecte, com el pla estratègic i el programa funcional”. Els coneixements de l’arquitecte, doncs, s’inclouen en diverses fases del pla per tal que no es perdin.

Un context transformador per a una professió en auge

Les dades globals i estatals confirmen que el Facility Management és un dels sectors de l’arquitectura amb més perspectives de creixement. En el període 2017-2023, segons l’informe Europe Facility Management Market Analysis, augmentarà un 14,1% a Europa i un 12,4% a escala global. En l’àmbit català, l’enquesta del COAC de l’any 2016 apunta que un 34% dels arquitectes considera que el Facility Management serà una de les activitats més importants de la seva professió. Pel que fa a la rendibilitat, és a dir, la relació entre els ingressos que s’obtenen i el temps invertit en la feina, també es troba en les primeres posicions, molt per sobre de la mitjana.

Dins d’aquestes bones perspectives trobem àmbits on el Facility Manager pot aportar molt valor. Lluís Dalmau, subdirector general de Patrimoni, Obres i Serveis de la Generalitat, assenyala que “hi ha la tendència que el Facility Management només s’aplica sobre edificis, però també és necessari en espais d’ús públic”. Un bon exemple són les Smart Cities i el seu pal de paller, els edificis tecnològics, en els quals serà indispensable una bona gestió. El Facility Manager haurà d’aplicar els coneixements de la seva disciplina en entorns innovadors que requeriran una visió transversal.

Tanmateix, segons Felip Neri Gordi, codirector del Postgrau en Facility Management de l’Escola Sert, “l’expansió de la tecnologia intel·ligent no només tindrà lloc a les ciutats; també es connectaran sectors rurals i industrials, creant edificis integrats en una mateixa xarxa”. En aquest context de transformació digital, on també té cabuda l’anomenat “Internet de les coses”, el paper del gestor dels immobles i serveis s’haurà d’anar adaptant als canvis i introduir-los en les seves funcions. Per encarar els nous reptes amb la preparació necessària, el Postgrau de l’Escola Sert compta amb diverses sessions dedicades a la digitalització.

Convé destacar que el sector públic també obrirà grans finestres d’oportunitats pels futurs Facility Managers, tenint en compte que a l’Administració Pública el Facility Management està menys implementat que al sector privat i que, per tant, hi ha un gran marge de millora.

Postgrau a l’Escola Sert: formació completa i actual

Amb la intenció de canalitzar aquestes sortides laborals, el Postgrau de l’Escola Sert té un conveni amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya que garanteix un programa de formació adient als coneixements específics que se li demanen al professional. En paraules de Felip Neri Gordi, consultor a Active Development, “l’alt percentatge d’exalumnes que han trobat feina és la mostra del correcte enfocament del Postgrau al mercat laboral”.

Altres característiques que fan d’aquesta una formació única són les diverses visites a espais de rellevància i la possibilitat de realitzar pràctiques en empresa. A més, el quadre docent està compost per arquitectes i professionals de reconegut prestigi amb una llarga trajectòria professional, tant en l’àmbit privat com públic. Amb tot, el Postgrau de l’Escola Sert forma professionals capaços d’afrontar la gestió i la supervisió del projecte des d’una perspectiva integral que aporti la qualitat adequada de la manera més eficient i sostenible.

22/06/2018
Tornar