Responsabilitat social

 

La responsabilitat social d'una organització com el COAC passa, de forma genèrica, per la defensa dels drets de les persones, la millora del conjunt de la societat i la cura del medi ambient. En aquest sentit, el Col·legi creu fermament que assumir de forma voluntària i pública aquesta responsabilitat s'ha de traduir en l'aplicació sistemàtica de recursos i esforços concrets.

Aquesta voluntat es tradueix en accions concretes com és la contribució a la millora de les condicions de vida de comunitats o grups de població desfavorits, la proposta d'accions per apropar la figura de l'arquitecte i la responsabilitat ciutadana dels arquitectes a la societat o la creació d'un servei d'atenció social per als col·legiats per a l'assessorament davant qualsevol situació personal o familiar que afecti o condicioni la seva vida i el seu benestar.