Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Nova facana coac
Imatge: 
©Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya és una institució que compta amb una trajectòria de més de vuitanta anys, durant els quals s'ha consolidat en la nostra societat com a referent de prestigi nacional i internacional.

El COAC té més de 10.000 arquitectes col·legiats a tot el territori català i s’organitza en sis demarcacions –Barcelona, Comarques Centrals, Ebre, Girona, Lleida i Tarragona–, i un seguit de delegacions per tal d'atendre els col·legiats en un àmbit més proper.

La missió del Col·legi és defensar el valor social de l'arquitectura i l'urbanisme envers la societat i en representació dels arquitectes. Per tal d'aconseguir-ho, les principals atribucions que té són:
 
· Donar servei als arquitectes col·legiats
· Defensar, representar i promoure el treball dels arquitectes
· Vetllar per la qualitat arquitectònica
· Difondre
l'arquitectura socialment i culturalment

En concret, la representació dels arquitectes es fa a través de les següents funcions:

Representació institucional. El COAC representa, promou i defensa el col·lectiu dels arquitectes davant de la societat en general i de les institucions públiques en particular, promovent i estant present en totes aquelles accions i projectes en els quals els arquitectes han de tenir veu.

Acció sobre les Administracions Públiques. El COAC treballa juntament amb les Administracions Públiques, tant a nivell territorial (a través de demarcacions i delegacions) com temàtic (a través de la participació en les Taules Tècniques del sector de l’edificació, entre altres).

Representació i participació al CSCAE.
Els arquitectes col·legiats són representats pel COAC al Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya, que és la institució encarregada de representar la professió a nivell estatal i internacional.

Impuls i desenvolupament de textos legislatius. El COAC treballa per a la defensa dels interessos de la professió d'arquitecte i vetlla per al seu respecte en l'activitat normativa catalana. Per a tal fi, compta amb el suport tècnic del seu equip jurídic.

Impuls del debat arquitectònic i urbanístic.
El COAC promou accions i debats sobre polítiques d'arquitectura i urbanisme amb l'objectiu de mesurar i millorar l'impacte d'aquestes polítiques tant a nivell professional com a nivell social.

Impuls i suport a la cooperació entre arquitectes. Els col·legiats tenen l'oportunitat de participar en els Grups de Treball del COAC, que tenen com a principal objectiu posar en comú i debatre qüestions d'interès en el seu àmbit d'actuació i difondre la seva especialització.

Foment del debat arquitectònic. El COAC té dins la seva organització diferents Agrupacions formades per arquitectes especialitzats en un camp concret o en un model d'exercici específic. Les Agrupacions organitzen trobades, jornades, cursos i altres activitats per tal de millorar la formació dels seus membres i per difondre el seu àmbit d'especialització.

Atenció als mitjans de comunicació. El COAC treballa diàriament per atendre les consultes i peticions dels mitjans de comunicació, amb l'objectiu de promoure el coneixement de l'arquitectura i aconseguir ser per als mitjans el punt de referència en qüestions arquitectòniques, tant a nivell professional com cultural.


Versió per a imprimirPDF version