Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

CATÀLEG DE SERVEIS DEL COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA                                    PDF »

SUPORT
PROFESSIONAL

VISAT I REGISTRES
 • Accés al Visat
 • Atenció a l'hora de visar
 • Certificats i registres curriculars
OFICINA CONSULTORA TÈCNICA
 • Accés a informació tècnica bàsica
 • Informació sobre subvencions
 • Documents contingut del projecte
 • Accés base de dades documental
 • Suport tècnic i normatiu
 • Servei d'Informació Tecnològica
 • Instruments d'ajuda en la redacció de projectes
OFICINA DE CONCURSOS
 • Actualitat sobre concursos i licitacions en curs
 • Butlletí informatiu personalitzat
 • Assessorament jurídic i tècnic
SUPORT JURÍDIC
 • Informació d'actualitat jurídica
 • Atenció jurídica bàsica
 • Informació general fiscal, comptable i laboral
 • Resolució de consultes legals
 • Accés base de dades documental
 • Reclamació extrajudicial d'honoraris
SECRETARIA
 • Atenció al col·legiat
 • Emissió de certificats
SECRETARIA TÈCNICA
 • Orientació sobre drets i deures professionals
 • Suport en resolució de qüestions sobre l'exercici professional
RESOLUCIÓ D'INCIDÈNCIES I RÈGIM DISCIPLINARI
 • Suport en conflictes i incidències
 • Atenció en qüestions de règim disciplinari
ATENCIÓ A L'ARQUITECTE
 • Atenció a l'arquitecte
SUPORT INFORMÀTIC
 • Suport aplicacions informàtiques
 • Correu electrònic col·legial
INTERNACIONAL
 • Jornades informatives
 • Xarxa de Corresponsals
 • Atenció personalitzada

FOMENT DE LA
FORMACIÓ I OCUPACIÓ

ESCOLA SERT
 • Formació contínua
 • Campus Professional: jornades tècniques amb empreses
 • Accés a les càpsules formatives de la FormaTecA
BORSA DE TREBALL
 • Borsa d'ofertes de feina específiques per a arquitectes
 • Borsa d'encàrrecs de particulars
 • Publicació digital del portfoli del col·legiat
 • Activitats per a l'impuls de l'ocupació
 • Orientació inicial en autoocupació
 • Espai virtual Arq2Arq

PROMOCIÓ
DE L'ARQUITECTURA

ARXIU HISTÒRIC
 • Atenció i consulta presencials
 • Accés a la base de dades Arxitectura
 • Servei didàctic
 • Reproducció de documents
ARXIU FOTOGRÀFIC
 • Atenció i consulta presencials
 • Accés a la base de dades Arxitectura
BIBLIOTECA
 • Atenció i consulta presencials
 • Accés al catàleg i consula en línia
 • Préstec
ACCIÓ CULTURAL
 • Assistència a actes i exposicions
 • Subscripció revista Quaderns
MOSTRES D'ARQUITECTURA
 • Participació a les Mostres d'Arquitectura Catalana

REPRESENTACIÓ
DELS ARQUITECTES

REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL
 • Relacions institucionals
 • Acció sobre les Administracions Públiques
 • Representació i participació al CSCAE
ÒRGANS DE GOVERN
 • Participació en els processos d'elecció dels Òrgans de Govern
 • Deganat Obert
TASCA LEGISLATIVA
 • Impuls i desenvolupament de textos legislatius
 • Impuls del debat arquitectònic i urbanístic
IMPULS I SUPORT A LA COOPERACIÓ ENTRE ARQUITECTES
 • Accés i participació als Grups de Treball
FOMENT DEL DEBAT ARQUITECTÒNIC
 • Accés i participació a les Agrupacions
COMUNICACIÓ I MÀRQUETING
 • Web arquitectes.cat
 • Subscripció butlletins informatius
 • Atenció als mitjans de comunicació
 • Recull de premsa