Mostra d'arquitectura catalana

Concurs per al disseny de l'exposició itinerant de les Mostres d'Arquitectura de la Demarcació de Barcelona

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
Amb l’objectiu de divulgar les Mostres d’Arquitectura Catalana de l'àmbit de Barcelona, la Demarcació de Barcelona convoca un concurs d’idees adreçat a tots els arquitectes col·legiats, per a la creació del disseny d’un projecte expositiu itinerant. Es tracta d’un concurs a dues voltes, i per a la primera fase, les propostes s’han de presentar abans del 19 d’abril.

L’objecte del concurs és la selecció d’un equip encapçalat per arquitectes colꞏlegiats, que dissenyarà i aplicarà un sistema expositiu que donarà servei inicialment a tres de les diferents Mostres d’Arquitectura Catalana de l’àmbit de la Demarcació de Barcelona: la 3a edició de la de Barcelona, la 8a edició del Vallès, i la 6a edició del Maresme. La proposta expositiva guanyadora itinerarà prioritàriament per la xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, a més d’escoles, instituts o centres cívics, entre d’altres.

En la selecció dels projectes es valorarà positivament la utilització de mitjans que vagin més enllà de l’exposició d’informació en suports monolítics, explorant altres recursos com, per exemple, el joc en la fase de muntatge, la forma de l’exposició amb relació als seus continguts o l’ús dels recorreguts. D'aquesta manera, la Demarcació de Barcelona vol promoure que la proposta guanyadora enceti el camí cap a la creació d’una innovadora i versàtil generació d’exposicions físiques, propostes que posin en context al públic, que els permeti entrar en contacte amb el material, i facin evident les múltiples facetes que pot adoptar la feina dels arquitectes.

Pel que fa al destinatari del projecte expositiu, l’objectiu és aconseguir arribar al màxim d’audiència possible, tant especialitzada com entre el gran públic, incloent sobretot alumnes d’Educació Primària, Secundària i Batxillerat.

Per últim, l’import màxim de la producció i muntatge de la proposta no pot superar els 18.300 € (IVA inclòs).

Consulteu les bases en aquest enllaç

Requisits per poder concursar
Els equips participants hauran d’estar liderats per arquitectes. Si no son colꞏlegiats hauran d’adquirir el compromís de colꞏlegiar-se en el cas de ser adjudicataris.

Dates rellevants de la convocatòria
- Primera fase de participació (presentació cv/experiència): fins a les 14 h del 19 d’abril de 2021
‐ Segona fase de participació (presentació projecte): fins a les 14 h del 7 juny de 2021
‐ La resolució es farà pública en el mes de juny de 2021
‐ Execució de la proposta: a partir del mes d’octubre de 2021.

Les propostes s'han de presentar al registre del COAC (Plaça Nova, 5 de Barcelona) o bé per correu certificat dins la data màxima de presentació.

Composició del Jurat
Sandra Bestraten, presidenta de la Demarcació de Barcelona del COAC
Miquel Turné, delegat al Vallès del COAC
Francesc Camps, comissari de les Mostres d’Arquitectura i vocal de la Demarcació de Barcelona
Irene Raya, responsable de l’Àrea del Garraf, arquitecta experta en accessibilitat
Carlos Pérez, vocal de la Demarcació de Barcelona i arquitecte jove sensibilitzat en Arquitectura i Accessibilitat.
Ricardo Devesa, arquitecte
Bet Cantallops, arquitecta

Premi
L’equip guanyador rebrà l’encàrrec de desenvolupar el projecte d’Execució i la Direcció d’Obra i elaboració de la instalꞏlació, basada en l’adaptació, inicialment, de les Mostres de Barcelona, Vallès i Maresme. Els honoraris del projecte escollit són 9.500€ (IVA inclòs)
Segona posició 1.500 € (IVA inclòs)
Tercera posició 1.100 € (IVA inclòs)
Quarta posició 1.100 € (IVA inclòs)
Cinquena posició 1.100 € (IVA inclòs)
29/03/2021
Tornar