Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general
Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Jornada "Adpatació a la normativa d'incendis en edificis nous i existents"

L’Escola Sert de la Demarcació de Girona del COAC, conjuntament amb la Diputació de Girona, han organitzat una jornada dedicada a l’Adaptació a la normativa d’incendis en edificis nous i existents, el dimecres 26 de setembre, de 10 a 14 hores.


El CTE es va desenvolupar i redactar fonamentalment per a la seva aplicació en edificis de nova construcció, tot i que el RD 314/2006 contempla a l’article 2 que l’àmbit d’aplicació tindrà l’abast en les obres d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació. A la pràctica, però s’han presentat dificultats i possibles incompatibilitats en la seva aplicació en les obres de reforma, canvi d’ús o ampliació.

En la intervenció en edificis existents no s’ha disposat mai d’una normativa tècnica específica a causa de la dificultat que suposa la seva regulació, ja que cada edifici i intervenció parteix d’una situació i/o problemàtica diferent.

És cert que una reglamentació redactada des d’una òptica d’aplicació per a la nova construcció és impossible traspassar-la directament a les obres que es realitzin en edificis existents. Es fa necessari realitzar l’esforç d’elaborar uns criteris d’aplicació tenint en consideració la compatibilitat amb l’edifici existent i l’abast de la intervenció així com el coneixement del grau de risc.

L’Administració, coneixedora d’aquesta circumstància i dificultat, ha elaborat unes propostes de modificació del CTE i la LOE incloses a l’Avantprojecte de “Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas” i uns criteris per a facilitar el compliment de les exigències del CTE en les intervencions en edificis existents. 

Programa
EL CTE: EXIGÈNCIES (SI) DE PROTECCIÓ CONTRA EL FOC I DESENVOLUPAMENT DELS DOCUMENTS BÀSICS (DB SI) CRITERIS D’APLICACIÓ DE LA NORMATIVA EN EDIFICIS EXISTENTS. APLICACIÓ PRÀCTICA DE LES EXIGÈNCIES SI DEL CTE A LES INTERVENCIONS EN EDIFICIS EXISTENTS
a)  Exposició del CTE i la seva relació amb la LOE.
b)  Exposicions de les característiques de les exigències SI (Part I del CTE)
Criteris generals d’aplicació en edificis existents i abast del criteri de flexibilitat en les diferents exigències d’acord amb el risc existent i mesures alternatives (actualment en fase d’aprovació)
c)   Desenvolupament dels DB SI (Part II del CTE)
Exigència SI 1: DB SI 1 Propagació interior
Exigència SI 2: DB SI 2 Propagació exterior
Exigència SI 3: DB SI 3 Evacuació dels ocupants
Exigència SI 4: DB SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis
Exigència SI 5: DB SI 5 Intervenció de Bombers
Exigència SI 6: DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura
d) Exposició de treballs i estudis efectuats per a l’Administració en edificis existents per a comprovar l’abast possible del compliment per l’aplicació directa dels sistemes i solucions continguts en els DB SI.

Exposició d’exemples d’intervencions concretes en edificis existents i aplicacions o mesures alternatives utilitzades per al compliment del les exigències SI del CTE.

Més informació
Secretaria de l'Escola Sert.
Tel. 972 41 27 27 - ext. 31 / esert.gir@coac.net

Versió per a imprimirPDF version