Es convoca la 20 edició dels Premis per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat de Girona

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

El Consell Social de la Universitat de Girona (UdG), amb la col·laboració de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), del Patronat Politècnica i de la Càtedra de Processos Industrials Sostenibles, convoca la 20a edició dels Premis a Treballs de Recerca d’Estudiants de Batxillerat amb l’objectiu de promoure la recerca entre els estudiants d'aquest nivell educatiu en totes les àrees de coneixement. 

Igualment, amb el patrocini de dos centres adscrits a la UdG, s'inclouen en la convocatòria un premi d'arts visuals i escèniques, amb la col·laboració de l'Escola Universitària ERAM, i un altre de salut i esport, amb la col·laboració de l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES). 

En aquests Premis s’hi poden presentar treballs de recerca de batxillerat corresponents al curs 2018-2019, elaborats per alumnes dels centres de secundària de les comarques gironines, del Maresme, d'Osona i del Vallès Oriental. No obstant això, els premis en la categoria de treballs de recerca sobre arquitectura, urbanisme i ciutat es restringeixen a treballs elaborats per alumnes pertanyents als centres de secundària de les Comarques de Girona. 

Els treballs que resultin guanyadors obtindran els premis següents:
- Un ajut per l'import dels crèdits matriculats en el primer any d'alguna de les titulacions oficials ofertes per la UdG, per al curs acadèmic 2019-2020, fins a un màxim de 1.800 euros, en el cas que l'estudiant no tingui matrícula gratuïta, o una reducció equivalent al preu públic en la matrícula als centres adscrits a la UdG EUSES i Escola Universitària ERAM, exclusivament per a l’any acadèmic 2019-2020. Els alumnes que gaudeixin de matrícula gratuïta o de matrícula reduïda, podran destinar l’import sobrant del premi al cost de la matrícula per al curs 2020-2021.
- En el premi de la categoria d’innovació industrial patrocinat pel Patronat Politècnica, l’ajut serà per l’import dels crèdits matriculats en el primer any d’alguna de les titulacions oficials de l’EPS fins a un màxim de 2.000 €, en el cas que l’estudiant no tingui matrícula gratuïta.
- Un val per un import de 500 € per adquirir llibres, música i material educatiu o informàtic. Aquest import es distribuirà de la manera següent: 300 € per a l’autor o autors del treball, 100 € per al centre de secundària on s’ha dut a terme el treball i 100 € per al tutor del treball.
- La difusió d’aquests treballs.

En aquesta nova edició, els premis s’atorgaran per decisió de jurats específics integrats principalment per professors de la Universitat de Girona i dels centres adscrits EUSES, i Escola Universitària ERAM i per professors de batxillerat. Per al premi patrocinat pel Patronat Politècnica, el jurat estarà constituït per membres del Patronat. Per als treballs que aspirin al premi en l’àmbit d'arquitectura, urbanisme i ciutat, el jurat estarà constituït per membres de la Junta Directiva de la Demarcació de Girona del COAC. La Càtedra de Processos Industrials Sostenibles designarà el jurat del premi que atorga. Els jurats podran declarar deserts els premis als quals no s’hagin presentat treballs amb mèrits suficients.

El termini per presentar els treballs finalitza el 12 d’abril de 2019

L’acte de lliurament dels premis tindrà lloc el 14 de juny de 2019

DESCARREGA LES BASES

DESCARREGA LA FITXA D'INSCRIPCIÓ 

DESCARREGA EL PÒSTER

13/02/2019
Tornar