Suggeriments i queixes

Suggeriments, peticions, queixes i reclamacions

El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya recollirà els suggeriments i peticions que se li facin arribar a través del formulari que es facilita en aquesta pàgina web i respondrà als mateixos en el termini d’un mes des de la seva recepció.

Les peticions d’informació pública seran gestionades de conformitat amb el previst a la Llei 19/2014 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, en concret de conformitat amb el recollit als seus articles 20, 26 i concordants.

Podran formular queixes i reclamacions els consumidors o usuaris que contractin els serveis professionals dels arquitectes i les organitzacions de consumidors. Les queixes i reclamacions poden estar referides exclusivament a l'activitat professional del col·legiat. Per a aquest servei, es pot contactar amb la Vocalia d'Exercici Professional o amb la Comissió d'incidències corresponent al lloc de l'obra o adreça professional de l'arquitecte. El Col·legi no té cap competència per atendre reclamacions por danys materials per vicis de construcció efectuats per propietaris i compradors d'edificis, ni infraccions urbanístiques.
 
 
OMPLIR NOMÉS EN CAS DE QUEIXA O RECLAMACIÓ A ARQUITECTES:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable del Tractament:Col·legi d’Arquitectes de Catalunya “COAC”.
Finalitat del Tractament: Registrar-se mitjançant la butlleta d’inscripció a la jornada.
Legitimació del Tractament: El seu consentiment per tractar les seves dades personals.
Destinatari de cessions o transferències: No es realitzaran cessions o transferències Internacionals de dades personals.  
Drets de les persones interessades:Accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com, l’exercici d’altres drets conforme a l’establert a la informació addicional.
Informació Addicional.  Pots consultar la informació addicional i detallada, la Política de Privacitat aplicada respecte a les teves dades personals